"ไวน์ออสเตรเลียน" ที่ทุกห้องอาหาร

ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ เราขอเสนอ “ไวน์ออสเตรเลียน” คือ

Red : Henry’s Sons Shiraz/ Cabernet 2011

White : Henry’s Sons Semillon/ Sauvignon Blanc 2012