"ไวน์ออสเตรเลียน" ที่ทุกห้องอาหาร

ตลอดเดือนเมษายนนี้ เราขอเสนอ “ไวน์ออสเตรเลียน” คือ

White : Rothbury Chardonnay 2011

Red : Rothbury Shiraz / Cabernet 2012