"ไวน์ออสเตรเลียน" ที่ทุกห้องอาหาร

ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เราขอเสนอ “ไวน์ออสเตรเลียน” คือ

Red : Garfish Cabernet Sauvignon 2010

White : Garfish Pinot Grigio 2012