ค็อกเทลประจำเดือนตุลาคม

แบบไม่มีแอลกอฮอลล์ "Banana Creamer" แก้วละ 140 บาท++
แบบแอลกอฮอลล์ "Agave Funny" แก้วละ 180 บาท++