ค็อกเทลประจำเดือนกันยายน

แบบไม่มีแอลกอฮอลล์ "Ginger Profumo" แก้วละ 140 บาท++
แบบแอลกอฮอลล์ "Laguna Stream" แก้วละ 180 บาท++