ค็อกเทลประจำเดือนเมษายน

แบบไม่มีแอลกอฮอลล์ "Mango Apple Jam" แก้วละ 140 บาท++
แบบแอลกอฮอลล์ "Mango Fruity Shake" แก้วละ 180 บาท++