ค็อกเทลประจำเดือนพฤศจิกายน

แบบไม่มีแอลกอฮอลล์ "Honey Passion" แก้วละ 140 บาท++
แบบแอลกอฮอลล์ "Campari Cocktail" แก้วละ 180 บาท++