ค็อกเทลประจำเดือนสิงหาคม

แบบไม่มีแอลกอฮอลล์ "RAINY FRESHLY" แก้วละ 140 บาท++
แบบแอลกอฮอลล์ "BLUE STROM" แก้วละ 180 บาท++